“Hiện Thực Hóa Giấc Mơ Nhà Ở”
Hotline:

0909 500 798

Rao Vặt

2k3.Thép hộp đen 75x 150, 70 x 140 Thép hộp 75 x 150 x 6ly, Thép hộp 70 x 140 x 4ly

09/04/2018 08:30
Người đăng: Vũ Tuấn Hùng
Công ty: THÉP NGUYỄN MiNH
Số điện thoại: 0908678558
Email: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com
Địa chỉ: Dĩ AN - Bình Dương, Nhu Cầu
Khu vực: Quận Tân Bình
Giá: 19,500 VNĐ

Thép hộp đen 75x 150, 70 x 140 Thép hộp  75 x 150 x 6ly, Thép hộp  70 x 140 x 4ly.

Thép hộp  75 x 150 x 6ly, Thép hộp  70 x 140 x 4ly

Thép hộp  75 x 150 x 5ly, Thép hộp  75 x 150 x 6ly

Thép hộp  75 x 150 x 8ly, Thép hộp  75 x 150 x 10ly

Thép hộp inox 30 x 60 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 60 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 2.0 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 60 x 2.3 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 2.5 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 60 x 2.8 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 3.0 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 90 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 30 x 90 x 1.7 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 1.1 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 2.0 x 6000mm

 

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0908.678.558 

Mail: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

 

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/