“Hiện Thực Hóa Giấc Mơ Nhà Ở”
Hotline:

0909 500 798

Rao Vặt

2k3.Thép hộp đen 100 x 200 x 8ly, 100 x 150 x 6ly,100 x 200 x 10ly,100 x 150 x 8ly

09/04/2018 08:21
Người đăng: Vũ Tuấn Hùng
Công ty: THÉP NGUYỄN MiNH
Số điện thoại: 0908678558
Email: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com
Địa chỉ: Dĩ AN - Bình Dương, Nhu Cầu
Khu vực: Quận Tân Bình
Giá: 19,500 VNĐ

Thép hộp đen 100 x 200 x 8ly, 100 x 150 x 6ly,100 x 200 x 10ly,100 x 150 x 8ly

Thép hộp  100 x 200 x 2.8ly , Thép hộp  100 x 200 x 3ly ,

Thép hộp  100 x 200 x 4ly , Thép hộp  100 x 200 x 5ly ,

Thép hộp  100 x 200 x 6ly , Thép hộp  100 x 200 x 8ly ,

Thép hộp  100 x 200 x 10ly , Thép hộp  100 x 200 x 12ly ,

Thép hộp  100 x 150 x 3.5ly, Thép hộp  100 x 150 x 4ly

Thép hộp  100 x 150 x 5ly, Thép hộp  100 x 150 x 6ly

Thép hộp  100 x 150 x 8ly, Thép hộp  100 x 150 x 10ly

Thép hộp inox 20 x 40 x 2.0 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 2.2 x 6000mm

Thép hộp inox 20 x 40 x 2.5 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 2.8 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 0.7 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 0.8 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.0 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 1.1 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.5 x 6000mm

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0908.678.558 

Mail: hung.pkdthepnguyenminh@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

 

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/